martes, 25 de junio de 2019

image

Harajuku fashion, Takeshita Street