domingo, 21 de julio de 2019

Aikido, Doshu Moriteru Ueshiba, Tokyo

Aikido, Doshu Moriteru Ueshiba, Tokyo

Asakusa-Kaminarimon-Tokyo-Japan
Periscope