sábado, 20 de julio de 2019

image

Harajuku fashion, Takeshita Street