sábado, 20 de abril de 2019

Harajuku fashion, Takeshita Street

Harajuku fashion, Takeshita Street